HAKKIMIZDA

TÜRKAK AKREDİTASYONLU YETKİLİ KURULUŞ

TRB, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ürünlerini test eder ve belgelendirir. Bu belgelendirme süreci, ürünlerin kalite, güvenlik, performans ve uyumluluk açısından gereksinimleri karşıladığını doğrulamayı amaçlar. Ürün belgelendirme, tüketicilere güvenli ve kaliteli ürünler sunma amacıyla yapılan bir adımdır.

 • Şirketinizi uluslararası standartlara taşıyın
 • Standartlarınızı tescillendirin
 • Kalitenizi belgeleyin

TRB Uluslararası Belgelendirme Şirketi, uluslararası belgelendirme ve standartlar konusunda geniş bilgi birikimi ve deneyime sahip, Türkiye ve talep geldiği takdirde yurtdışında belgelendirme hizmeti vermektedir.

Daha Fazla

Sistem belgelendirmesi, çeşitli alanlarda kullanılan farklı standartlar veya yönetim sistemleri için uygulanabilir. Örneğin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi belirli standartlar için sistem belgelendirmesi yapılabilir. Belgelendirme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Belgelendirme Değerlendirmesi: Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun belgelendirmeyi talep ettiği standart veya yönetim sistemi gerekliliklerine uygunluğunu değerlendirir.
 • Doğrulama Denetimi: Belgelendirme kuruluşu, belgelendirmenin sürekliliğini sağlamak için periyodik olarak doğrulama denetimleri gerçekleştirir.
 • Belge Verme: Kuruluş, belgelendirme gerekliliklerini başarıyla yerine getirdiğini kanıtladığında, belgelendirme kuruluşu tarafından bir belge (sertifika) verilir.

Sistem belgelendirme, kuruluşlara müşterilere, tedarikçilere ve paydaşlara güven verirken, iş süreçlerini iyileştirme, risk yönetimi ve uyumluluk sağlama konularında da yardımcı olur. Belgelendirme, kuruluşun sürekli iyileştirme ve etkinlik sağlama hedeflerini destekleyen bir araç olarak kullanılabilir.

Sistem Belgelendirme

Sistem Belgelendirme

Ürün belgelendirmesi, çeşitli sektörlerde ve alanlarda uygulanabilir. Belirli ürün standartları veya gereklilikleri genellikle uluslararası veya ulusal standart kuruluşları tarafından belirlenir. Örneğin, CE işareti Avrupa Birliği'nde ürünlerin belirli direktiflere uygun olduğunu gösterirken, UL sertifikası Amerika Birleşik Devletleri'nde elektrikli ürünlerin güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirtir.

Ürün belgelendirmesi genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 • Başvuru: Ürün sahibi veya üretici, belgelendirme kuruluşuna başvuruda bulunur ve belgelendirme süreci için gerekli bilgileri sağlar.
 • Ürün Değerlendirmesi: Belgelendirme kuruluşu, ürünün belirlenen standartlara veya gerekliliklere uygunluğunu değerlendirir.
 • Belge Verme: Ürün, belgelendirme gerekliliklerini başarıyla yerine getirdiğini kanıtladığında, belgelendirme kuruluşu tarafından bir belge veya sertifika verilir.

Ürün belgelendirme, tüketicilere, müşterilere ve pazarlara ürünün güvenilirliği, kalitesi ve uyumluluğu hakkında bilgi sağlar. Aynı zamanda rekabet avantajı sağlamak, uluslararası pazarlara erişim sağlamak ve yasal gerekliliklere uyumlu olmak için de önemlidir.

Ürün Belgelendirme

Ürün-Belgelendirme

Güvenli işyeri, çalışanların sağlığına ve güvenliğine öncelik veren, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde uygulandığı bir çalışma ortamını ifade eder. Güvenli işyerleri, çalışanların potansiyel tehlikelerden korunduğu, risklerin minimize edildiği ve iş sağlığı ile güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelerin yerine getirildiği yerlerdir.

Güvenli işyeri oluşturmak için aşağıdaki unsurlar dikkate alınır:

 • Risk Değerlendirmesi: İşyerindeki potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi adımlarını içerir.
 • Önleme ve Kontrol: Tehlikelerin ortadan kaldırılması veya kontrol altına alınması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
 • Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi önemlidir.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: İşyerinde etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak önemlidir. Bu sistemin, politikalar, prosedürler, talimatlar ve sürekli iyileştirme faaliyetleri gibi unsurları içermesi gerekmektedir.

Güvenli İşyeri

Güvenli-İşyeri

Güvenli turizm, turistlerin seyahat ettikleri destinasyonlarda güvenliği ve sağlığına öncelik veren bir turizm anlayışını ifade eder. Güvenli turizm, turistlerin seyahat deneyimlerini olumsuz etkileyebilecek riskleri en aza indirmeyi ve turizm sektöründe sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik etmeyi amaçlar.

Güvenli turizm genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Halk Sağlığı ve Hijyen: Güvenli turizm, turistlerin sağlığını ve güvenliğini korumak için halk sağlığı standartlarını ve hijyen protokollerini uygulamayı gerektirir. Bu, konaklama tesislerinde temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarının sıkı bir şekilde gerçekleştirilmesi, yeme-içme hizmetlerinde hijyen standartlarının takip edilmesi ve genel olarak enfeksiyon riskini en aza indirecek önlemlerin alınması anlamına gelir.
 • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi: Güvenli turizm, destinasyonlarda potansiyel risklerin değerlendirilmesini ve yönetilmesini içerir. Bu, turistik alanlarda güvenlik önlemlerinin sağlanması, doğal afetlere karşı hazırlıklı olunması ve acil durum planlarının oluşturulması anlamına gelir.
 • İletişim ve Bilinçlendirme: Güvenli turizm, turistlere ve seyahat acentelerine güncel bilgilerin iletilmesini ve risklerin açıkça paylaşılmasını gerektirir.

Güvenli Turizm

Güvenli-Turizm

Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin doğal çevre, kültürel değerler ve yerel ekonomi üzerinde uzun vadeli etkileri göz önünde bulundurarak gerçekleştirildiği bir turizm anlayışını ifade eder. Bu turizm yaklaşımı, mevcut nesillerin turizm faaliyetlerinden faydalanabilmesini sağlarken gelecek nesillere de aynı fırsatı sunmayı hedefler.

Sürdürülebilir turizm genellikle aşağıdaki prensiplere dayanır:

 • Doğal Çevrenin Korunması: Sürdürülebilir turizm, doğal çevrenin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eder. Bu, biyolojik çeşitliliğin korunması, ekosistemlerin etkilenmeden tutulması, doğal kaynakların verimli kullanımı ve atıkların azaltılması anlamına gelir.
 • Kültürel Değerlerin Saygı Görmesi: Sürdürülebilir turizm, yerel kültürel değerlere saygı gösterir ve bu değerleri destekler.
 • Sosyal Denge ve Yararlar: Sürdürülebilir turizm, turizm faaliyetlerinin yerel ekonomiye ve topluma pozitif etkiler sağlamasını hedefler. Yerel toplulukların turizm faaliyetlerinden adil ve sürdürülebilir bir şekilde yararlanması önemlidir.

Sürdürülebilir Turizm

Sürdürülebilir-Turizm

ISO
Başvuru Formu

ISO Belgelendirmeleri için hemen başvuru yapın. En kısa sürede size geri dönüş yapalım.

Hemen Başvur

İYİ TARIM
Başvuru Formu

İyi Tarım Uygulamaları için hemen başvuru yapın. En kısa sürede size geri dönüş yapalım.

Hemen Başvur

ORGANİK TARIM
Başvuru Formu

Organik Tarım için hemen başvuru yapın. En kısa sürede size geri dönüş yapalım.

Hemen Başvur

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM
Başvuru Formu

Sürdürülebilir Turizm için hemen başvuru yapın. En kısa sürede size geri dönüş yapalım.

Hemen Başvur

HİZMETLERİMİZ

Sİstem Belgelendİrme

ISO 9001 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 9001 belgelendirmesi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

ISO 22000 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 22000 belgelendirmesi, bir kuruluşun gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

ISO 50001 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 50001 belgelendirmesi, bir kuruluşun enerji yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir..

ISO 27701 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 27701 belgelendirmesi, bir kuruluşun yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

ISO 22301 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 22301 belgelendirmesi, bir kuruluşun iş sürekliliği yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir

ISO 14001 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 14001 belgelendirmesi, bir kuruluşun çevre yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

ISO 27001 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 27001 belgelendirmesi, bir kuruluşun bilgi güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

ISO 45001 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 45001 belgelendirmesi, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

ISO 10002 Belgelendirme

Alternate Text

ISO 10002 belgelendirmesi, bir kuruluşun müşteri memnuniyeti gerekliliklerini yerine getirdiğini doğrulayan ve belgeleyen bir süreçtir.

Ürün Belgelendirme

Organik Tarım

ORGANİK TARIM

İyi Tarım

İYİ TARIM

Sürdürülebİlİr Turİzm

Türkiye, turizmin arz kaynakları olan doğal, kültürel ve sosyal unsurlardan koruma-kullanma dengesini göz önünde bulundurarak faydalanmak ve bu unsurları riske atmadan gelişmelerini ve küresel ölçekte tanınmalarını sağlamak amaçlarıyla ulusal sürdürülebilir turizm standartlarını ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği halinde geliştirmektedir. Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-I), Türk turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla Türk turizmine ilişkin ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulmuştur. TR-I, konaklama tesisleri ve tur operatörleri için uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Bu çerçevede TR-I, küresel ölçekte kabul gören sürdürülebilir turizm kriterleri ile Türkiye’nin sosyal ve kültürel yapısına uygun kriterleri bünyesinde barındırmaktadır. TR-I, dört ana başlık etrafında düzenlenmiştir: sürdürülebilir yönetim; sosyo-ekonomik etkiler; kültürel etkiler ve çevresel etkiler.

İncele
Sürdürülebİlİr Turİzm

S.S.S

Sıkça Sorulan Sorular

 • Referanslarımız sekmesi altında çalıştığımız şirketlere ulaşabilirsiniz.

 • Eğitimler sekmesi altında eğitim talep formuna ulaşabilirsiniz.

 • İletişim sekmesindeki adres, telefon e-posta iletişime geçebilirsiniz.

 • Hizmetlerimiz içerisinde ilgili içeriklere ulaşabilirsiniz.

 • Yurtdışı temsilciliklerimiz bulunmaktadır. İletişim bilgilerine ulaşmak için "İletişim" penceresi altından ulaşabilirsiniz.

Haberler

Dİğer Haberler

Tüm Haberler

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle ...

ATO Başkanı Gürsel BARAN, ATO 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Savaş Gökhan Namal’ı makamında kabul etti.

Bitkisel üretimde iyi tarım uygulamaları faaliyetleri ile ilgili olarak 2023/09 sayılı "Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi'' 16.05.2023 tarih ve 9858892 sayı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanmıştır

32309 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik'e göre bitkisel üretimde ve hayvansal üretimde organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapılan alanlara üretim izni önceliği verilecek. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını dileriz.

2310 Sayılı Resmî Gazetede, 2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilere verilecek destek miktarlarındaki artış dikkat çekti. Hayırlı olmasını dileriz.

İyi Tarım Sertifika Arama

TRB tarafından verilen belgelerin geçerlilik durumunu sorgulamak için tıklayınız.

İnsan Kaynakları

TRB tarafından verilen belgelerin geçerlilik durumunu sorgulamak için tıklayınız.