Sistem Belgelendirme

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun, işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. Bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak uluslararası bir standarttır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyeri için karşılanması gereken şartları içerir.
İyi bir Sağlık Güvenlik Sistemi’nin varlığı size şu avantajları sunar:
- İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış
- İş kazası ve meslek hastalıklarında azalma
- Çalışanlarda motivasyon.

ISO 45001 Sistemi Firmalara Neler Sağlar?

- Kaza sayısında potansiyel azalma,

- Zaman kaybı ve ilgili masraflarda potansiyel azalma,

- Potansiyel olarak indirgenmiş kamu sorumluluk sigorta maliyetleri,

- Yasal ve tüzüksel uygunluğun kanıtlanması,

- Sağlık ve güvenlik taahhüdünüze olan bağlılığınızın kanıtlanması,
- Şimdi ve gelecekte, sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi bir şekilde yönetilmesi.
 

Aşama -1 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
 

- Birinci aşamada ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetim / belgelendirme kuruluşu, hazırlanan dokümantasyon ile birlikte,

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Risk yaklaşım metodu dokümantasyonu (risk değerlendirme ve derecelendirme kısımları, hafifletme planları bölümleri hariç)

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Politikaları

- ISO 9001 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Prosedür ve prosesler

- ISO 9001 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi seçilen kontrol kriterleri ve kapsam dışı bırakılan kriterlerin neden bırakıldığına ilişkin kararları üzerinden gerekli değerlendirmeleri yapar.

- ISO 9001 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi standardına göre eksiklikler tespit edilmişse veya öneriler varsa bunların yapılandırmasını talep edebilir.

- ISO 9001 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Aşama -1 denetimi sonuçlandıktan sonra sistemin uygulanmasına geçilerek Aşama 2 denetimi için gün belirlenir.
 

Aşama-2 ISO 9001 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Denetimi
 

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-1 denetiminden itibaren en geç 3 ay içinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-2 denetimi gerçekleştirilir. Bu denetimde kurulan sistemin uygulamaları gözden geçirilir ve uygulamaya yönelik olarak şartlar ve şartların yerine getirildiğine dair objektif deliller toplanarak denetim sonuçlandırılır.

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetim sonrası denetim ekibi raporlarını oluşturarak sistemin yeterlilikleri, eksiklikleri ve önerilerini içeren bir raporla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi konusundaki önerilerini belgelendirme kuruluşuna iletirler.
 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifika düzenleme
 

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu bağımsız üyelerden oluşan tescil komitesi uygun görmesi halinde kurumun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını düzenler.
 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin süresi nedir?
 

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi sertifikasının süresi 3 yıldır.

Süreç aşağıdaki gibidir:

  • 1. yıl belgelendirme denetimi
  • 2. ve 3. yıl gözetim denetimleri
  • 4. yıl yenileme denetimi