Sistem Belgelendirme

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden biri artan üretimle birlikte kullanılan fosil yakıtlardan kaynaklı karbon salınımı ve sera gazlarıdır. Karbon salınımı ve sera gazların azaltılması öncelikle üretim için kullanılan enerji kaynaklarının etkin bir yönetim sistemi ile yönetilmesi ile mümkündür. Bu bağlamda  TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi bu amaç için ISO tarafından yayınlanmış ve ülkemizde de Enerji Yönetim Sisteminin Kurulması ve belgelendirilmesini zorunlu hale getirilmiştir.

Bir organizasyonun enerji tüketimini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini optimize etmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, enerji tüketimini izleme, analiz etme, kontrol etme ve raporlama yeteneklerine sahiptir. Enerji Yönetim Sistemi genellikle bir dizi donanım ve yazılım aracılığıyla uygulanır ve organizasyonlara enerji maliyetlerini düşürme, çevresel etkilerini azaltma ve enerji kullanımını optimize etme konularında yardımcı olur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci

ISO 50001 Belgelendirme süreci, şirketinizin enerji erimliliğini artırmak ve enerji maliyetlerini azaltmak için bir çerçeve sağlar. Belgelendirme, organizasyonun sürekli iyileştirme çabalarını destekler ve enerji performansını izlemesine yardımcı olur.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Faydaları

 • Enerji maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlaması
 • Daha az sera gazı emisyonu
 • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme
 • Daha az karbon ayak izi
 • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artması
 • Personel arasında daha fazla enerji farkındalığı ve daha fazla katılım
 • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin daha fazla bilgi
 • Etkin ve verilere dayalı karar alma süreçleri
 • Azalan bakım onarım maliyetleri sağlaması
 • Verimliliğin artırılması
 • Yasalara tam olarak uygunluğu sağlaması
 • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Kimler İçin Uygundur?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nden özel sektör, üretim sektörü hizmet sektörü ya da kamu alanında faaliyet gösteren her şirket yararlanabilmektedir. Enerji ile bağlantılı olan tüm kuruluşları ise direkt olarak ilgilendirmektedir. ISO 50001 Sertifikasını almak için Enerji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş TRB Uluslararası Belgelendirme ile iletişime geçerek belgelendirme başvuru formunun doldurulması ve gönderilmesi gerekmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak için öncelikle başvuru değerlendirme, ücretlendirme ve sözleşme aşamaları tamamlanır. Sonra ISO 50001 Belgelendirmesi için 2 Aşamalı bir denetime geçilir.

Enerji Yönetim Sistemi Belgesi'inde ilk aşama denetiminde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili dokümanlar kontrol edilerek, gözden geçirme gerçekleştirilir. Tespit edilmiş ise düzeltici faaliyetlerinizin kapatmaları gerçekleştikten sonra ISO 50001 ikinci aşama denetimine geçilir. Birinci aşama denetimi kısacası ikinci aşama denetimi için ön hazırlıktır.

Detaylı denetim olan ikinci aşama denetiminde ise kuruluşunuzda uygulamış olduğunuz IS0 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi doküman ve kayıtların objektif bir şekilde değerlendirilmesinin ardından, ISO 50001 denetimi başarı ile tamamlanıp uygunsuzlukların kapatılması sonrası ISO 50001 Sertifikası düzenlenir. Verilen sertifika 3 yıllık olup her yıl gözetim denetimlerine tabiidir.

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Başvurusu Yapmak İstiyorum

ISO 50001