Eğitimler

Sistem Belgelendirme


TRB Uluslararası Belgelendirme Şirketi, uluslararası belgelendirme ve standartlar konusunda geniş bilgi birikimi ve deneyime sahip, Türkiye ve talep geldiği takdirde yurtdışında belgelendirme hizmeti vermektedir. TRB Belgelendirme hizmetlerinde uzmanlaşmış ve profesyonel kadrosu ile müşteri memnuniyetini sağlamayı kendine prensip edinmiş tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına tam bağımlı prensipleri ile çözüm ortağınızdır. TRB, deneyimli ve yeterli personeli ile bir yandan bağımsız ve tarafsız belgelendirme hizmetlerine devam ederken, diğer yandan topluma, müşterilerine ve çalışanlarına katma değer kazandırmak, kalitesini ve mevcut durumunu sürekli iyileştirmek, değişen teknolojik ve sektörel şartları yakından takip ederek daima ileriye bakmayı ve sürekli iyileşmeyi kendisine misyon edinmiştir.

TRB ayrıca merkezi Avustralya`da bulunan JLB kuruluşu ile RABQSA & IRCA kayıtlı baş denetçi eğitimlerini de gerçekleştirmektedir. Verilen 5 gün süreli eğitim sonunda sınav yapılmakta, başarılı olanlara baş denetçi, başarılı olamayanlara katılımcı sertifikası verilmektedir.

Sistem belgelendirme süreçleri özet olarak şu şekilde gerçekleştirilmektedir.
 

Başvurunun Alınması

 

  • Sistemin entegre olup olmadığının kontrolü, entegre ise entegrasyon seviyesinin tespiti
  • Başvuranın resmi evraklarının ve sistem dokümantasyonunun temini ve sertifikasyon birimi tarafından incelenmesi
  • Tüm evrakların uygunluğunun tespiti ardından aşama 1 denetim tarihi üzerinde firma ile anlaşma (ISO 9001 standardında düşük ve orta risk sınıfı kapsamlar için aşama 1 denetiminin sahada yapılma zorunluluğu yoktur)
  • Aşama 1 denetiminin tamamlanması, uygunsuzluk tespit edildiyse firma ile kapatma süresi ve yöntemleri üzerinde uzlaşma
  • Aşama 1 denetim sonuçlarının TRB’ye ulaşmasının ardından aşama 2 denetiminin planlanması
  • Aşama 2 denetiminin gerçekleştirilmesi, uygunsuzluk tespit edildiyse firma ile kapatma yöntemleri ve süresi üzerinde uzlaşma
  • Aşama 2 dokümanlarının TRB’ye ulaşmasının ardından belgelendirme tescil komitesine sunulması Denetçinin tavsiyesi ve denetim evraklarının gözden geçirilmesi ile belgelendirme kararının verilmesi

 

Ürün Belgelendirme


TRB Uluslararası Belgelendirme Teknik Kontrol ve Göz.Hiz. Tic. Ltd.Şti.; 26.01.2010 tarih ve AB-0026-U akreditasyon numarasıyla İyi Tarım Uygulamaları alanında TÜRKAK’tan akredite edilmiştir.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının İyi Tarım Uygulamaları Komitesinin 12.10.2011 tarihli ve 2011/06 sayılı kararı ve Müsteşarlık Makamının 17.10.2011 tarihli ve 151 sayılı olurları ile İTU kapsamında çalışma izni ve yetkisi 2 yıl süreyle yenilenmiştir.