Sistem Belgelendirme

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından yayınlanmıştır ve gıda güvenliği süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için kullanılır.

ISO 22000 standartı, tedarik zinciri boyunca gıda güvenliği yönetim sistemlerini kapsar ve gıda üretimi, işleme, dağıtım ve hizmet sektörlerinde uygulanabilir. Bu standart, gıda güvenliği risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi süreçlerini içerir.

ISO 22000, gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlar. Bu standart, gıda güvenliği politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesini, risk analizi ve kontrolünün yapılmasını, iletişimin sağlanmasını ve gerektiğinde yasal düzenlemelere uyumun sağlanmasını içerir.

ISO 22000 sertifikasyonu, bir organizasyonun gıda güvenliği yönetim sistemine uyumunun bir kanıtıdır. Bu sertifika tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlar tarafından gıda güvenliği ile ilgili standartlara uygunluğun göstergesi olarak kabul edilir.

ISO 22000, organizasyonlara gıda güvenliği yönetim süreçlerini geliştirme, riskleri azaltma ve tüketici güvenini artırma fırsatı sunar. Aynı zamanda, tedarik zinciri boyunca gıda güvenliğinin korunmasına yardımcı olur ve uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.

Aşama -1 ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi

- Birinci aşamada ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi denetim / belgelendirme kuruluşu, hazırlanan dokümantasyon ile birlikte,

- ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Risk yaklaşım metodu dokümantasyonu (risk değerlendirme ve derecelendirme kısımları, hafifletme planları bölümleri hariç)

- ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Politikaları

- ISO 22000 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Prosedür ve prosesler

- ISO 22000 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi seçilen kontrol kriterleri ve kapsam dışı bırakılan kriterlerin neden bırakıldığına ilişkin kararları üzerinden gerekli değerlendirmeleri yapar.

- ISO 22000 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi standardına göre eksiklikler tespit edilmişse veya öneriler varsa bunların yapılandırmasını talep edebilir.

- ISO 22000 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Aşama -1 denetimi sonuçlandıktan sonra sistemin uygulanmasına geçilerek Aşama 2 denetimi için gün belirlenir.

Aşama-2 ISO 22000 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Denetimi

- ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-1 denetiminden itibaren en geç 3 ay içinde ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-2 denetimi gerçekleştirilir. Bu denetimde kurulan sistemin uygulamaları gözden geçirilir ve uygulamaya yönelik olarak şartlar ve şartların yerine getirildiğine dair objektif deliller toplanarak denetim sonuçlandırılır.

- ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Denetim sonrası denetim ekibi raporlarını oluşturarak sistemin yeterlilikleri, eksiklikleri ve önerilerini içeren bir raporla ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi konusundaki önerilerini belgelendirme kuruluşuna iletirler.

ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifika düzenleme

- ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu bağımsız üyelerden oluşan tescil komitesi uygun görmesi halinde kurumun ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını düzenler.

ISO 22000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin süresi nedir?

- ISO 22000 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi sertifikasının süresi 3 yıldır.

Süreç aşağıdaki gibidir:

  • 1. yıl belgelendirme denetimi
  • 2. ve 3. yıl gözetim denetimleri
  • 4. yıl yenileme denetimi