Sistem Belgelendirme

ISO/IEC 27701 standardı, ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi ve ISO/IEC 27002 Güvenlik Denetimleri standartlarının kapsamını genişleten bir eklentidir. Bir uluslararası yönetim sistemi standardı olarak, kuruluşların kişisel bilgileri nasıl yönetmesi gerektiği dahil olmak üzere gizliliğin korunması konusunda kılavuzluk sağlar ve tüm dünya genelindeki gizlilik düzenlemelerine uygunluğun gösterilmesine yardımcı olur.