Sistem Belgelendirme

ISO 22301, iş sürekliliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. ISO (Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından yayınlanmıştır ve organizasyonların, kriz durumlarında faaliyetlerini sürdürebilme yeteneklerini artırmayı hedefler.

ISO 22301 standartı, organizasyonların iş sürekliliği yönetim sistemlerini kurmasını, uygulamasını, sürdürmesini ve sürekli iyileştirmesini sağlar. Bu standart, risk analizi ve değerlendirmesi, süreklilik planlama, kriz yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi konuları içerir.

ISO 22301'in amacı, organizasyonların beklenmedik olaylar, felaketler veya kriz durumları karşısında faaliyetlerini sürdürebilme yeteneklerini güvence altına almak ve kesintisiz hizmet sağlamaktır. Bu standardın uygulanması, organizasyonların kritik iş süreçlerini tanımlamasını, riskleri yönetmesini, alternatif iş süreklilik planlarını oluşturmasını ve çalışanlarını eğiterek hazırlıklı olmalarını sağlamasını içerir.

ISO 22301 sertifikasyonu, bir organizasyonun iş sürekliliği yönetim sistemine uyumunun bir kanıtıdır. Bu sertifika, müşterilere, tedarikçilere ve paydaşlara, organizasyonun iş sürekliliği önlemleri konusunda güvence verir. Ayrıca, ISO 22301 sertifikası, organizasyonlara riskleri azaltma, müşteri güvenini artırma ve itibarlarını koruma fırsatı sağlar.

ISO 22301 standartı, organizasyonların iş sürekliliği yönetimini daha sistematik ve etkili bir şekilde ele almalarına yardımcı olur. Bu sayede organizasyonlar, kriz durumlarında hızlı bir şekilde yanıt verebilir, hizmet kesintilerini en aza indirebilir ve faaliyetlerini sürdürebilir.

Aşama -1 ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
 

- Birinci aşamada ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi denetim / belgelendirme kuruluşu, hazırlanan dokümantasyon ile birlikte,

- ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Risk yaklaşım metodu dokümantasyonu (risk değerlendirme ve derecelendirme kısımları, hafifletme planları bölümleri hariç)

- ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Politikaları

- ISO 22301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Prosedür ve prosesler

- ISO 22301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi seçilen kontrol kriterleri ve kapsam dışı bırakılan kriterlerin neden bırakıldığına ilişkin kararları üzerinden gerekli değerlendirmeleri yapar.

- ISO 22301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi standardına göre eksiklikler tespit edilmişse veya öneriler varsa bunların yapılandırmasını talep edebilir.

- ISO 22301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Aşama -1 denetimi sonuçlandıktan sonra sistemin uygulanmasına geçilerek Aşama 2 denetimi için gün belirlenir.

Aşama-2 ISO 22301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Denetimi
 

- ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-1 denetiminden itibaren en geç 3 ay içinde ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-2 denetimi gerçekleştirilir. Bu denetimde kurulan sistemin uygulamaları gözden geçirilir ve uygulamaya yönelik olarak şartlar ve şartların yerine getirildiğine dair objektif deliller toplanarak denetim sonuçlandırılır.

- ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Denetim sonrası denetim ekibi raporlarını oluşturarak sistemin yeterlilikleri, eksiklikleri ve önerilerini içeren bir raporla ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi konusundaki önerilerini belgelendirme kuruluşuna iletirler.

ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifika düzenleme
 

- ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu bağımsız üyelerden oluşan tescil komitesi uygun görmesi halinde kurumun ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını düzenler.

ISO 22301 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin süresi nedir?
 

- ISO 22301 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi sertifikasının süresi 3 yıldır.

Süreç aşağıdaki gibidir:

  • 1. yıl belgelendirme denetimi
  • 2. ve 3. yıl gözetim denetimleri
  • 4. yıl yenileme denetimi