Sistem Belgelendirme

ISO 37301, etkili uygunluk yönetim sistemleri için kılavuzlar sağlar. İyi yönetişim, orantılılık, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak, etkin bir UYS'nin temel bileşenlerini ve süreçlerini tanımlar.

Aşama -1 ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
 

- Birinci aşamada ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi denetim / belgelendirme kuruluşu, hazırlanan dokümantasyon ile birlikte,

- ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Risk yaklaşım metodu dokümantasyonu (risk değerlendirme ve derecelendirme kısımları, hafifletme planları bölümleri hariç)

- ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Politikaları

- ISO 37301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Prosedür ve prosesler

-ISO 37301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi seçilen kontrol kriterleri ve kapsam dışı bırakılan kriterlerin neden bırakıldığına ilişkin kararları üzerinden gerekli değerlendirmeleri yapar.

- ISO 37301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi standardına göre eksiklikler tespit edilmişse veya öneriler varsa bunların yapılandırmasını talep edebilir.

- ISO 37301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Aşama -1 denetimi sonuçlandıktan sonra sistemin uygulanmasına geçilerek Aşama 2 denetimi için gün belirlenir.

Aşama-2 ISO 37301 Kalite Yönetim Yönetim Sistemi Denetimi
 

- ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-1 denetiminden itibaren en geç 3 ay içinde ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Aşama-2 denetimi gerçekleştirilir. Bu denetimde kurulan sistemin uygulamaları gözden geçirilir ve uygulamaya yönelik olarak şartlar ve şartların yerine getirildiğine dair objektif deliller toplanarak denetim sonuçlandırılır.

- ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Denetim sonrası denetim ekibi raporlarını oluşturarak sistemin yeterlilikleri, eksiklikleri ve önerilerini içeren bir raporla ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi konusundaki önerilerini belgelendirme kuruluşuna iletirler.

ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifika düzenleme
 

- ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu bağımsız üyelerden oluşan tescil komitesi uygun görmesi halinde kurumun ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını düzenler.

ISO 37301 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin süresi nedir?
 

- ISO 37301 Kalite Yönetim Sitemi Belgesi sertifikasının süresi 3 yıldır.

Süreç aşağıdaki gibidir:

  • 1. yıl belgelendirme denetimi
  • 2. ve 3. yıl gözetim denetimleri
  • 4. yıl yenileme denetimi