Sistem Belgelendirme

TANIMLAR

Proses: Girdileri çıktılara dönüştüren birbirleriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı.

Ürün: Bir prosesin sonucu.

Sistem: Birbirleriyle ilişkili veya etkileşimli elemanlar takımı.

Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.

Kalite Politikası: Bir kuruluşun yönetimi tarafından resmi olarak ifade edilen kalite ile ilgili bütün amaçları ve idaresi.

Kalite Yönetimi: Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler.

Sürekli İyileştirme: Şartların yerine getirilmesi yeteneğini artırmak için tekrar edilen faaliyet.

Verimlilik: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

Aşama -1 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetimi

- Birinci aşamada ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi denetim / belgelendirme kuruluşu, hazırlanan dokümantasyon ile birlikte,

- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Risk yaklaşım metodu dokümantasyonu (risk değerlendirme ve derecelendirme kısımları, hafifletme planları bölümleri hariç)

- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Politikaları

- ISO 14001 Çevre Yönetim Yönetim Sistemi Prosedür ve prosesler

- ISO 14001 Çevre Yönetim Yönetim Sistemi seçilen kontrol kriterleri ve kapsam dışı bırakılan kriterlerin neden bırakıldığına ilişkin kararları üzerinden gerekli değerlendirmeleri yapar.

- ISO 14001 Çevre Yönetim Yönetim Sistemi standardına göre eksiklikler tespit edilmişse veya öneriler varsa bunların yapılandırmasını talep edebilir.

- ISO 14001 Çevre Yönetim Yönetim Sistemi Aşama -1 denetimi sonuçlandıktan sonra sistemin uygulanmasına geçilerek Aşama 2 denetimi için gün belirlenir.

Aşama-2 ISO 14001 Çevre Yönetim Yönetim Sistemi Denetimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Aşama-1 denetiminden itibaren en geç 3 ay içinde ISO 14001 Çevre Sistemi Aşama-2 denetimi gerçekleştirilir. Bu denetimde kurulan sistemin uygulamaları gözden geçirilir ve uygulamaya yönelik olarak şartlar ve şartların yerine getirildiğine dair objektif deliller toplanarak denetim sonuçlandırılır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetim sonrası denetçiler raporlarını oluşturarak sistemin yeterlilikleri, eksiklikleri ve önerilerini içeren bir raporla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verilmesi konusundaki önerilerini belgelendirme kuruluşuna iletirler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Sertifika düzenleme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu bağımsız üyelerden oluşan tescil komitesi uygun görmesi halinde kurumun ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasını düzenler.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesinin süresi nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sitemi Belgesi sertifikasının süresi 3 yıldır.

Süreç aşağıdaki gibidir:

  • 1. yıl belgelendirme denetimi
  • 2. ve 3. yıl gözetim denetimleri
  • 4. yıl yenileme denetimi