TRB Haber

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir. Bu amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ile işletmeler ve kurumlar; enerji tüketiminin doğru yönetilmesi, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, çevresel etkinin azaltılması ve rekabet avantajları konusunda avantaj sağlayabilmektedir. Türk Standartları Enstitüsünün standart detay bilgilerine, erişmek için tıklayınız .

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası Verme Yetkisi Olan Kuruluşlar

TS EN ISO 50001 sertifikası vermeye yetkili olan kuruluşlar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. Sertifika almak isteyen işletme veya kurumlar, bu kuruluşlardan birine başvurabilir ve süreci başlatabilmektedir. Başvuru sahibi, akredite edilmiş kuruluşun hangi alanda akredite edilmiş olduğuna (bina, ağır sanayi vb.) dikkat etmelidir. Başvuru sahibi, kuruluşla iletişime geçtiğinde hangi alanda akredite edilmiş olduğunu öğrenmeli ve ona göre gerekli süreçleri başlatmalıdır. Akredite kuruluşların güncel listesine aşağıdaki bağlantı ile erişim sağlanabilir (Açılan pencerede Kuruluş Türü olarak “Yönetim Sistemleri Belirleme” ve Alt Kuruluş Türü olarak da “ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi” seçilerek arama yapılmalıdır). Listeye erişmek için Tıklayınız

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası Alma Süreci

Sertifika almak için, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan birine başvuru yapılarak süreç başlar. Başvuru için gereken belgeler kuruluşa gönderilir ve ilgili kuruluş, belgelerin uygunluğunu inceler. İnceleme neticesinde herhangi bir eksik ve/veya hata yoksa başvuru sahibi kurumu yerinde inceler ve böylece başvuru sahibi, sertifika almaya hak kazanmış olur.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası Almakla Yükümlü Olan Kurum ve Kuruluşlar

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik’te, “Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları, ticari binalar, hizmet binaları, elektrik üretim tesisleri ile endüstriyel işletmeler ve enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü organize sanayi bölgeleri ile endüstriyel işletmeler TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurarak belgelendirecektir. Enerji yönetim sisteminin güncel tutulmasından ilgili kurum, kuruluş ve işletmeler sorumludur.” hükmü ile TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmakla yükümlü kurum ve kuruluşlar tanımlanmıştır. Bahse konu mevzuata ulaşmak için tıklayınız.

Kaynakça