TRB International

Tur ve Transfer Araçları

Amaç


Bu Belgenin amacı, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak,
Turizm İşletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma
endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş
yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını
önlemeye yönelik usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam


Bu belge, tur ve transfer amaçlı yolcu taşımalarında kullanılan karayolu taşıtlarını kapsar.


Dayanak


Bu Değerlendirme Formu, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C.
Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, WTO-Dünya Sağlık Örgütü, Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, TSE 13811 nolu
Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemleri, Ulusal ve Uluslararası Sağlık ve Turizm Sektörleri uygulama
örneklerine dayanılarak hazırlanmıştır.


İzlenecek Süreç ve Hedef


Turizm sektöründe yolcu taşımacılığı faaliyeti gösteren taşıtların, tüketicinin beklentilerini karşılayıp
olumlu algı ve rekabet üstünlüğü yakalamaları için öncelikle; tüm süreci yönetecek bir Yönetici
görevlendirmeleri, tüm departmanlarına yönelik Protokoller hazırlamaları, çalışanlara bu konularda
Eğitim verilmesini sağlamaları, Hijyen ve Dezenfeksiyon ile Sosyal Mesafe konusunda etkin çalışma
yürütmeleri ve Covit-19 bulaşma risklerini azaltma süreçlerini tamamlayıp, çalışmalarını etkin iletişim
yöntemleri kullanarak Türki-ye’de ve Dünya’da duyurmaları ve farkındalık yaratmaları
hedeflenmektedir.


İş Birliği ve Belgelendirme


Belgenin alınması için hazırlanan “Değerlendirme Formu” esasları, iş birliği yaptıkları ulusal veya
uluslararası hijyen ve temizlik malzemesi tedarikçisi kuruluş iş birliğinde, Bakanlıkça belirlenen Kurum
veya kuruluş tarafından yapılacak denetim sonucunda gerekli şartları taşımaları halinde Belgeyi
alabilirler.


Süre ve Yürürlük


Bu belge kapsamında yapılan düzenlemeler, Covid-19 virüsü bulaşısı ve etkilerinin azaltılması,
ülkemizde yayılmasının durdurulmasına yönelik Hükümetimiz tarafından uygulanan tedbirlerin
kaldırılmasınıtakiben tüm hükümleri ile kendiliğinden sona erer.