ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı

ISO 14001:2015

Kuruluşlardan faaliyet,ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler.

Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finanssal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

ISO 14001 Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 Sistemini mevcut sistemine entegre edebilir.

ISO 14001:2015 Nedir?

Firmaların çevreye yönelik amaçlarına ilişkin konuları sistematik bir biçimde yönetmelerini sağlamak için ISO tarafından oluşturulmuş standartlar serisidir.

iso-14001-cevre-yonetim-sistemi-2

ISO 14001:2015 Standardı Tarihsel Gelişimi

• 1973’de Avrupa birliği İlkeleri I. Eylem planını yayınlamışlardır (Çevreyi koruyucu tedbirleri uygulamaya koymak için),
• 1992’de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur,
• 1992’de Rio Deklarasyonu,
• 1993’de ISO tarafından 14000 ailesi standartlarını geliştirmek için ISO/TC 207 Çevresel Yönetim Teknik Komitesi kurulmuştur,
• 1994’de TS 9719 standardı (Çevre Yönetim Sistemleri – Genel Özellikler),
• 1996’da EN ISO 14001:2015 standardı,
• 1997’de TS EN ISO 14001:2015 standardı,
• 2004`de TS EN ISO 14001:2015 Standardı,

iso-14001-cevre-yonetim-sistemi-3

ISO 14001:2015 Sistemi Firmalara neler sağlar?

• Uluslar arası rekabette avantaj,
• İşletme itibarının artması,
• Pazar payının artması,
• Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan olayların azaltılması,
• Kirliliğin kontrol altına alınması ve azaltılması,
• Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufunun sağlanması,
• İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması.

iso-14001-cevre-yonetim-sistemi-4

ISO 14001:2015 İle İlgili Bazı Tanımlar

ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.

ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun; faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.

ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyetleri, çevre amaç ve hedefleriyle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.